Başkanın Mesajı

 

Sektörümüzün Değerli Paydaşları,

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) olarak dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi koşullarını ve bu sürecin getirdiği zorlu ticari aşamaları büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Son dönemde ekonomide yaşanan olumsuz süreçler sonucu; kurlara bağlı olarak ithalat ve ihracat dengelerinin değişmesi, maliyet kalemlerindeki artışlar, alım gücünün azalması birçok sektör gibi bizi de derinden etkilemektedir.

Tüm dünyada sürekli artan nüfusun gıda ihtiyacının sağlanması, Covid-19 süresince dünya ticaretinin sekteye uğraması, iklim değişikliğinin tarıma yüklediği negatif etkiler içerisinde, toplumlar tarımın ve gıdaya ulaşmanın önemini daha iyi anlamıştır. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ve Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) “Tarımsal Görünüm 2020” raporu kapsamında 2020 yılında dünyada 325 milyon ton et üretildiği açıklandı. Raporda toplam üretimin %40,6’sı olan 132 milyon ton kanatlı eti ise dünyada en çok tüketilen et türü olarak karşımıza çıkmaktadır. OECD ve FAO’nun projeksiyon çalışmalarında tavuk etinin önümüzdeki yıllarda da birinci sırayı koruyacağı öngörülmektedir.

Yıllık cirosu yaklaşık 5,5 milyar dolar olan ve 94 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye kanatlı eti sektörü de; tüketici taleplerinin farkında olarak gıda güvencesini titizlikle sağlayacak, küresel gıda sistemindeki değişikliklere uyum göstererek üretmeye devam edecektir.

Yeni dünya düzeninde ticarette bizleri bekleyen zorluklar sürdürülebilir üretimin ehemmiyetini ve gerekliliğini karşımıza daha da hızla çıkarmıştır. Kanatlı eti sektörü geleceğe sağlam adımlar ile hazırlanmaktadır. Sektör dünyada daha sağlıklı bir gezegen sağlamak için kendini çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim uygulamalarına adamıştır. Tavuk eti üretimi 50 yıl öncesine göre değerlendirildiğinde sektörün çevre ayak izi bugün yüzde 50 oranında azalmıştır. Üretimde; %75 daha az kaynak kullanılır, %72 daha az üretim alanına ihtiyaç vardır,  %58 daha az su tüketilir ve % 39 daha az fosil yakıt gerekir.

Türkiye de son 30 yılda teknolojik alt yapısına yatırım yaparak dünya standartlarına ulaşmış ve çevreye en duyarlı şekilde üretimini sürdürmektedir. Beyaz et sektörü, önümüzdeki yıllarda da dünyayı bulduğundan daha iyi durumda bırakmak için sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları geliştirmeye ve ilerletmeye devam edecektir.

Türkiye piliç eti üretiminde dünyada 10’uncu, ihracatta ise Dünya’da 7’inci sıradadır. Ülke ekonomisinde büyümenin en önemli faktörlerinin başında üretimin olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile önümüzdeki süreçte dünya ticaretinde daha da etkin olmak en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Derneğimiz çatısı altında; ulusal ve uluslararası kalite standartlarını üst düzeyde karşılayarak sağlıklı ve kaliteli üretim yapan beyaz et sektörünün tüm çalışanları, sektöre emek veren kanatlı yetiştiricileri ve diğer tüm paydaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde daha da büyük başarıları elde edebilecek potansiyele sahip olduğumuzu biliyor ve bu hedef çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Göç yolları üzerinde bulunan ülkemizde, beyaz et sektörü, kanatlı sağlığını olumsuz etkileyebilecek tüm durumlara her zaman hazırlıklıdır. Özellikle yüksek riskli dönemlerde, her zamankinden daha tedbirli davranmaktadır. Dünya’da, özellikle de Avrupa’da yüksek patojenik avian influenza vakalarının artış göstermesi nedeniyle, hastalık etkenlerinin ülkemize girmesi ve yayılmasını önlemek için biyogüvenlik seviyesini en üst düzeyde işler duruma getirmekte ve konuyu titizlikle takip etmektedir.

Tüm zor şartlara rağmen sektör firmalarımız yatırımlarına devam ediyor. Yapılan yatırımlar hem kırsal bölgelerdeki istihdama destek olmakta hem de tüketicinin güvenilir gıdaların başında gelen beyaz ete daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır. Bu yatırımlar bizler için umut vericidir.

Türkiye ekonomisinde önemli yeri olan sektörümüz, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 milyon kişinin geçimine katkı sağlayan konumuyla sorumluluklarının bilincinde hareket etmektedir. Zorlu dönemden geçtiğimiz bu süreçte gelir elde eden, üreten her çalışanımızın ve yetiştiricimizin haklarını korumak ve paydaşlarımıza destek olmak için büyük çaba sarf etmekteyiz. Tamamı kayıt altında olarak kaliteli ve güvenilir üretim yapan sektörümüzün sürdürülebilirliği için gayret içerisinde çalışmaktayız.

Birliğimizin tüm üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde beyaz et sektörünü geliştirmek için 2022 yılında da de tüm gücümüzle çalışacağız. Bu vesile ile yeni senenin tüm ülkemize, kanatlı eti sektörüne sağlık, bereket, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eder, herkesin yeni yılını kutlar, başarılar dilerim.

Saygılarımla,

BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı
Naci Kaplan