Chicken Plague (Avian Influenza) Free Regions Announced by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock General Directorate of Food and Control!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması, güvenli hayvansal üretim yapılması ve uluslararası ticaretin sürdürülebilmesi için Tavuk Vebası (Avian Influenza) hastalığından ari bölgelerin tanımlanması ve ilan edilmesine ilişkin Talimatı 14 Aralık 2016 tarihinde yayımlamıştır.

OIE (World Organization for Animal Helath)  – Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı’nın Bölgeselleştirme kurallarına uygun olarak hazırlanan Talimata Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü web sitesinden ulaşabilir.

Tavuk Vebası (Avian Influenza) hastalığında Talimatla birlikte ilan edilen ari bölgeler haritası: