Announcements

 •  

   

 •  

   

 • 3 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile;

  İhracat 2006/7 no’lu İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 70 inci sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

  “70- Kümes Hayvanlarının Etleri ve Yenilen Sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) (GTP: 0207)”

 •  

   

 •  

   

 •  

   

 •  

   

 •  

   

 •