Soya Fasulyesinde Gümrük Vergisi Kaldırıldı

Bakanlar Kurulu'nun 2 Eylül 2012 tarihli "ithalat rejimi kararina ek karar"ı ile bazı yem hammaddeleri ve kaba yemlerde gümrük vergileri düşürüldü.

"İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" 02.09.2012 tarih ve 28399 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile 7inci fasıl (yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular) 12inci fasıl (Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem), 23üncü fasılda yer alan (Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler) belirli G.T.İ.P. numaralı ürünlerde gümrük vergi oranları düşürülmüştür.

Anılan Karar kapsamda, gümrük vergileri 1201.90.00.00.00 GTİP numaralı soya fasulyesinde %0'a, 2304.00.00.00.00 GTİP numaralı soya küspesinde %5'e indirilmiştir. 

Kararın tamamına ulaşmak için: 3589 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar