Çalışma Grupları

Çalışma Grupları: Kanatlı eti üretiminde üzerinde titizlikle durulması gereken konuların düzenli olarak takibinin sağlanması ve sürdürülebilir çözümler üretilebilmesi için BESD-BİR bünyesinde Komisyonlar/Çalışma grupları kurulmaktadır.  Derneğin çalışmaları halen devam eden “Veteriner Tıbbi Ürün Komisyonu (VTÜK)” ve “Dil Birliği Komisyonu” olarak iki komisyonu bulunmaktadır. Komisyonlar alanında uzman temsilcilerden oluşmaktadır. Düzenli aralıklarla toplanarak kendi alanlarındaki gelişmeleri, alınacak önlemleri, yapılması gereken projeleri görüşmektedir. Komisyonlarda alınan kararlar Dernek Yönetim Kurulu’nun da onayından geçtikten sonra üye firma yetkilileri ile paylaşılır ve hayata geçirilir.

Veteriner Tıbbi Ürün Komisyonu (VTÜK): 31 Ocak 2017 tarihinde çalışmalarına başlayan VTÜK, alanında uzman dört Veteriner Hekimden oluşmaktadır. Kanatlı eti üretiminde antimikrobiyal direncin izlenmesi ve kontrol altında tutulabilmesi ana amacıyla kurulan Komisyon çalışmalarını başarıyla devam ettirmektedir.

Dil Birliği Komisyonu: Kanatlı eti üretiminde, hem üretici ve hem de tüketici talepleri ile genişleyerek zenginleşen ürün yelpazesi dolayısıyla oluşan terminoloji farklılıklarını gidermek ve sektörün ürünler bazında aynı dili konuşmasını sağlayabilmek için BESD-BİR tarafından piliç eti ve hindi eti ürünleri ile ilgili “Dil Birliği” çalışması başlatılarak 2018 yılının Kasım ayında “Dil Birliği Komisyonu” oluşturulmuştur. Komisyon kendi alanından uzman biri Gıda Mühendisi, ikisi Ziraat Mühendisi ve biri Satış Pazarlama Uzmanı olmak üzere dört kişiden oluşmaktadır. Komisyonun çalışmaları sonucunda her iki ürün grubu için de ortak dilin kullanımını hayata geçirmek için kataloglar hazırlanmıştır. Çalışmalarımız devam etmektedir.