Etkinlikler

Doğru Bilgi İle Sağlıklı Besleniyorum

3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi

IPC Toplantısı

Beyaz Et ve Bilimsel Gerçekler Paneli

2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi

1. Uluslararası Beyaz Et Kongresi