Canlı Kümes Hayvanlarında KDV Oranı %8 Olarak Tespit Edildi.

01.12.2013 tarihli Resmi Gazetede "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı " yayımlanmıştır.

01.12.2013 tarihli Resmi Gazetede "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı " yayımlanmıştır. Yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe giren bu Kararla; gümrük tarife istatistik pozisyon numarası 01.05 (Canlı Kümes Hayvanları) için mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları % 8 olarak tespit edilmiştir.