10 Mayıs Dünya Kanatlı Günü kanatlıların anlatacağı bir gıda güvencesi hikayesi var : “Açlığın Olmadığı Bir Dünya”

Dünyada 29 üye ülke ve 56 asosiye üyesi bulunan Uluslararası Kanatlı Konseyi (IPC), 10 Mayıs Dünya Kanatlı Günü çerçevesinde tüm ülkelerdeki bütün kanatlı eti üreticilerini gıda güvencesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili tüketicilere bilgi aktarması çağrısında bulunuyor.

Dünya Kanatlı Günü ilk defa IPC üye ülkelerinden Macaristan’da 2012 yılında kutlanmaya başlanmış ve sonrasında geleneksel hale gelmiştir. Dünya Kanatlı Günü kutlamalarına ilk defa 2019 yılında katılan Kolombiya dünya çapında bir medya kampanyası başlatmış ve üreticileri, maddi imkanları yetersiz ailelere dağıtılmak üzere gıda bankalarına kanatlı eti bağışında bulunmaya teşvik etmiştir. Brezilya ve Hindistan ise kutlamaları gelecek yıl yapmayı planlamaktadır.  

Kanada’dan, Uluslararası Kanatlı Konseyi başkanı Robin Horel konuyla ilgili olarak “IPC bünyesinde; Dünya kanatlı üretiminin % 88’inden fazlası ile dünya kanatlı ticaretinin % 95’ini gerçekleştiren 29 üye ülke ve 56 ortak üye yer almaktadır. 10 Mayıs tarihinde, dünyanın en besleyici, sağlıklı ve sürdürülebilir hayvansal protein kaynağını üreten kanatlı eti sektörü yüzlerce üretici firma ve yüzbinlerce çalışanıyla birlikte “Dünya Kanatlı Günü”nü  idrak edecektir. Dünyanın dört bir yanındaki tüm kanatlı eti üreticilerini Dünya Kanatlı Günü kutlamaları çerçevesinde gıda güvencesi ve sürüdürülebilirliği ile ilgili  tartışmalarda tüketiciyi en doğru şekilde bilgilendirmeye davet ediyoruz” dedi.   

Horel ayrıca; “Kutlamalar zamanlama açısından dünya çapında gıda güvencesine ilişkin kaygıların yüksek olduğu bir döneme denk gelmiştir. Gerek Çin’de gerekse dünyanın diğer ülkelerinde Afrika domuz ateşi hastalığından dolayı yaban domuzu ve evcil domuzlardaki üretim kaybından dolayı dünya toplam kanatlı eti üretimi diğer tüm et üretimlerini geçmiştir. 2050 yılında dünyada beslenmesi gereken kişi sayısının 2.2 milyar daha artması beklenmektedir. Uzmanlar bu talebin karşılanabilmesi için gıda üretimin % 70 oranında artması gerektiğini öngörmektedirler. Bu noktada dünya kanatlı eti sektörü, söz konusu talebi verimli ve sürdürülebilir olarak karşılaşabilecek kabiliyete sahip olduğunu göstermektedir.” dedi.

2005 yılında oluşturulan Uluslararası Kanatlı Konseyi (IPC) kurucu üyeleriden BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca ise Dünya Kanatlı Günü ile ilgili şu açıklamayı yapmıştır: “Dünyada artan nüfusun beslenmesi ve özellikle dengeli beslenmesinin sağlanması geleceğin ana gündemi olacaktır. Dünyada toplam et üretimi 2018 yılında 335 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  Bu üretimin 121,6 milyon tonu kanatlı etidir ve toplam üretimdeki payı yüzde 36,3 dür. Dünyada kanatlı eti üretimi 2015 yılında en fazla üretilen konuma geçmiştir. Kanatlı etinin kırmızı etten hızlı artış göstermesi iki ana nedene dayandırılabilir. Çevre dostu olması, en etkin yem dönüşümüne sahip olması. FAO’nun tahminlerine göre, 2025 yılında toplam et miktarı 358,9 milyon tona ulaşırken kanatlı eti miktarı 135,8 milyon ton ile yüzde 37,8 payla en fazla üretilen et konumunu sürdürecektir. Gerek Dünya gerekse ülkemiz kanatlı eti sektörü, yakın gelecekte nüfus artışı ile oluşacak gıda talebini karşılayacak potansiyele sahiptir.” diye konuştu.

Dünya Kanatlı Günü ile bağlantılı olarak IPC, "Açlığın Olmadığı Bir Dünya" başlıklı bir video yayınladı. Söz konusu video, kanatlı eti sektörünün gıda güvencesinin gelişmesini sağladığı, sağlıklı beslenme imkanı sunduğu ve aynı zamanda da sürdürülebilir olduğu mesajının anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla yapıldı ve tüm dünyada da gösterilmekte.